Условия за ползване

 

Настоящото споразумение съдържа сроковете и условията, приложими за употребата на нашите онлайн услуги, както е описано и достъпно чрез домейни, под-домейни, и свързани области на Domeinite.com (колективно, "Сайт").


1. Допустимо използване

1.1. Потребителски акаунти
По всяко време използването на сайта и услугите трябва да бъдат в съответствие с това споразумение, както и Общите условия за ползване, публикувани на сайта на Domeinite.com. Ако нарушите Общите условия за ползване, описани тук, Domeinite.com може, по свое усмотрение, с или без предизвестие, да прекрати достъпа ви до сайта и услуги.

Като условие за вашето ползване на сайта и услуги, вие гарантирате, че няма да използвате сайта, за каквато и да е цел, която е незаконна или забранена от настоящото споразумение. Забранени приложения включват, но не се ограничават до: конкурентен анализ (включително копиране и / или предоставяне на снимки на екрана, които са защитени с авторски права материал, собственост на Domeinite.com), извличане на данни или терени чрез използване на роботи, паяци, или по друг начин, с потенциал да нарушава правата на която и да е трета страна.

В допълнение, Вие декларирате и гарантирате, че сте предоставили точна и пълна информация, във връзка с регистрацията и използването на сайта и услугите ( цялата тази информация наричани "Информация") ще се актуализира в Domeinite.com, за да се гарантира, че информацията ви остава вярна и пълна.

1.2. Използване на Сайта и Услугите
Нямате право да използвате сайта или услугите, за да публикувате и разпространявате връзки към: (1) неподходящи, клеветнически, престъпни, нецензурни, съдържание за възрастни, голи, неприлични или незаконни теми, имена, материали или информация; ( 2) софтуер или други материали, защитени от законите за интелектуална собственост, лицензи за авторски права, правата за лична неприкосновеност и публичност, или други права на собственост, освен ако вие не ги притежавате, да контролирате тези права или не сте получили всички необходими съгласия за използването на такъв софтуер и други материали; ( 3) софтуер или друг материал, който съдържа вируси, повредени файлове, които са предназначени да повредят работата на друг компютър; (4) да продават, разпространяват, връзка към всички сайтове за маркетинг, продажби, измамни стоки, всякакви стоки или услуги, които правата на трети лица, регистрирани или нерегистрирани ценни книжа, стоки или услуги: (5) използване на домейн или сайт, във връзка с използването на сайта, която е объркваща или подвеждаща към други Потребители или обществеността;
Domeinite.com не толерира и не позволява спам. Domeinite.com ще си сътрудничи със съдебните власти и доставчиците на интернет услуги за предоставяне на информация за потребителите, които нарушават условията на настоящото споразумение.

Вие не можете да променяте, копирате, разпространявате, предавате, показвате, изпълнявате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, създавате производни произведения, прехвърляте или продавате информация, софтуер, продукти, услуги или облаги, получени от сайта, освен ако изрично не е предвидено в него. По всяко време, вие оставате единствено отговорни за ваша информация.

1.3. Поверителност
Защита на личните си данни и личната информация, която ни предоставяте е основен приоритет в Domeinite.com. Поради тази причина, сайтът не продава вашата лична информация на трети лица за техните маркетингови цели без вашето изрично съгласие. В Domeinite.com, ние искаме нашите потребители да разбират напълно каква информация събираме, как я използваме тази информация, както и мерките, които предприемаме за защита на вашата лична информация.
Вие се съгласявате да не споделятe всяка информация, предоставена от или от името на Domeinite.com с която и да е трета страна, освен ако не е изрично разрешено тук. Ако продавате или по друг начин разпространявате стоки или услуги, които се конкурират или служат като заместител на продукти или услуги, продавани или разпределени от Domeinite.com чрез сайта или предлагани от сайта, не може: (1) да използват или да придобиват продуктите или услугите на сайта, за който ви предлагаме конкурентни или заместващи продукти или услуги, или (2) реклама, насърчаване на пазара или склоняването на оферти, за придобиване на конкурентни или заместител продукти във връзка с използването на услугите или на сайта.

Domeinite.com не е длъжен да следите генерираното от потребителите съдържание на сайта. Въпреки това, по отношение на използването на услугите или на сайта, Domeinite.com си запазва правото да разкриват каквато и да е информация, комуникация, или материали, като необходими за удовлетворяване на приложим закон, наредба, законов процес или искане на правителството, или да редактира, откаже да публикува или да премахне информация или материали, изцяло или частично, от сайта, по усмотрение на Domeinite.com, без предизвестие по всяко време.

2. Специфични услуги и приложимите условия
Следните условия и условията, свързани с конкретните услуги, предлагани от Domeinite.com чрез Сайта.

Сайта служи като платформа за публикуване на обяви за продажба и покупка на домейни и уеб сайтове, за да позволи на потребителите да продават и купуват домейни, цялостни уеб сайтове и / или уеб-базиран бизнес.

2.1. Домейни и сайтове
Освен ако не е предвидено друго в настоящото споразумение, Domeinite.com предлага на своите регистрирани потребители платформа за публикуване на обяви, при която собственици на домейни и сайтове („Продавачи“) обявяват домейни и/или сайтове за продажба. Купувачите могат да търсят и заявяват домейн имена или сайтове за закупуване от техните собственици ("Продавачите").
2.2. Продавачите на домейн имена доброволно публикуват своите домейн имена за продажба, като декларират, че решението за продажба на домейн е доброволно взето от тяхна страна.

2.3. Продавачите могат да изтриват своите обяви на домейни и/или сайтове от Domeinite.com по всяко време, без разходи, освен ако техният домейн и/или сайт е обект на преговори, е продаден или е в очакване на трансфер.

2.4. Потребителите, които желаят да публикуват домейна/ сайт за продажба е необходимо да го направят по описаният на сайта начин. Потребителите, търсещи да закупят домейни може използват филтри за търсене в сайта, да направят запитване до Domeinite.com за съответната обява на домейн и/или сайт и след това да подаде оферта с предложение за покупка или да приеме Посочената цена на продавача. Тези оферти и отговорите на продавачи и купувачи ще бъдат изпратени до другата страна, без такса чрез имейл адресите, предоставени като част от регистрацията на потребители. Domeinite.com не може да гарантира, че конкретна оферта или отговор ще бъдат предадени на реципиента, за когото е предназначена. Domeinite.com действа тук, нито като купувач, нито продавач, нито като представител на някоя от посочените по-горе страни.

2.5. Не всички домейн разширения са еднакви, някои домейни от първо ниво (TLD) носят необичайни политики за регистрация, ограничения, цени и други свързани с тях такси. Купувачът и продавачът са отговорни за провеждане на всички изследвания, необходими, за да се запознаят с правилници, наредби и такси, свързани с регистратора на планирания домейн, преди да влязат в споразумение за покупка или продажба на домейн. Купувачът и продавачът са съгласни, че Domeinite.com не трябва да бъде държан отговорен за всякакви необичайни регистрация политики, цени или такси.

3. Правоотношение между Domeinite.com, купувач и продавач
Domeinite.com не е нито собственик на областите, посочени в платформата, нито пък има някакво влияние или контрол върху потребителите на имена или сайтове. Отговорност за съдържанието на обявите за домейн или сайт, включително точността на всички статистически данни, независимо дали се измерват и се показват от Domeinite.com или по друг начин, принадлежи изключително на съответните продавачи, купувачи и потребители. Domeinite.com не носи отговорност за правни сделки или други актове на потребителите. Това се отнася и за всички нарушения на права на трета страна чрез използването на Услугите на Domeinite.com, но не ограничава регистрация на домейн, който нарушава интелектуална права на собственост, правата за използването на името, и права върху търговски марки. Купувачът и продавачът са съгласни, че Domeinite.com не се носи отговорност за провала на която и да е от двете страни на договор за покупко-продажба. Domeinite.com е неутрален посредник при търговията с домейни и/или сайтове и свързаните с тях услуги и не трябва да бъде обект на всякакви искове, произтичащи от опита за покупка и продажба на домейни.

3.1. Опции за обява за домейн или сайт
Продавачите имат две опции на регистрация при предлагане на домейн/сайт за продажба:
Обявена цена и Предложи цена.
Продавачите могат да представят "Обявена цена" регистриран домейн/сайт, която служи като отворена оферта за купувачите. Продажните цени, посочени в „Обявена цена“ се счита за крайната цена за купувача, включително всички приложими данъци. Когато е възможно, Купувач на домейн/сайт може да подаде оферта на продавача под „Обявена цена“ цена, посочена от Продавача, която продавачът може да игнорира, да приеме или да с реагира чрез коригиране на „Обявена цена“ цената.
Ако продавачът не посочва фиксирана продажна цена на домейн/сайт за продажба, регистрацията на обявата ще бъде: "Предложи цена". Покана към други потребители да подадат оферта за покупка и продажба на домейн/сайт, който е предмет на домейн обявата.

4. Общи условия, приложими за всички видове Обяви
4.1. Прилагат се следните изисквания при публикуването на обява на Domeinite.com:

(1) купувачът и продавачът са съгласни да създадат потребителски акаунт и да попълнят регистрационната форма, пълно и точно. Продавачът на домейн трябва да бъде удостоверен собственик на името на домейна, в списъка за продажба. Информацията, предоставена в профила на потребителя трябва да съответства на информацията, съдържаща се в базата данни WHOIS за домейн името.

(2) Ако домейна е в риск от изтичане при съответният регистратор на домейни, регистрация на домейн, която е предмет на сделка за покупка и продажба, или ако срокът на годност се намира в рамките на следващите шестдесет (60) дни от датата на споразумение за покупка и продажба на домейн, продавачът се съгласява да се поднови регистрацията на домейн и е единствено отговорен за всякакви разходи или такси, свързани с подновяването. Купувачът и продавачът са съответно отговорни за всички свързани такси, събирани от неговия / нейния регистратор и / или доставчик на услуги.

4.2. Като продавач на домейн на платформата на Domeinite.com, Вие декларирате и гарантирате, че: (1) сте регистрирал домейн със съответният регистратор на домейни или друг орган за регистрация; (2) регистрацията на домейн е актуална и не подлежи на заличаване, анулиране, разваляне, или деактивиране регистратора на домейни или друг орган за регистрация; (3) не е предприето действие, което би нарушило състоянието или правото да се прехвърли регистрацията на домейн и такова действие не е взето срещу вас; (4) домейн не е бил използван за нарушаване правата на трето лице, включително, търговска марка, именуване или обществени права (5) домейн не е предмет на правни спорове или съдебни производства, оспорващи правото да регистрирате или използвате домейн(6) ако се приема оферта за продажба и прехвърляне на домейн, ще завърши сделката, която сте приели.
(7) Продавачът се съгласява да запази всички данни, които сте добавили към платформата Domeinite.com в реално време. Ако е бил продаден домейн, той / тя е незабавно трябва да го отстрани от своя потребителски акаунт. Освен това, продавачът се съгласява да премахне веднага, ако е било издадено предупреждение, или веднага, след като е било получено уведомление или знания, че правата на трета страна или от приложимите закони могат да бъдат нарушавани от регистрация. Това важи до правно изясняване на ситуацията .

4.3. Отхвърлени и / или блокирана обяви домейни или сайтове
Domeinite.com си запазва правото по всяко време да отхвърли включването на всички домейни/сайтове, без предварително предупреждение, без да посочва мотиви, особено в случай на нарушение на потребителя на настоящото споразумение или при съмнения за нарушения на правата на трета страна, по отношение на домейн/сайт, или подозирано нарушение на приложимите закони.