Поверителност

 

Защита на личните си данни и личната информация, която ни предоставяте е основен приоритет в Domeinite.com. Поради това, сайтът не продава вашата лична информация на трети лица за техните маркетингови цели без вашето изрично съгласие. В Domeinite.com, ние искаме нашите потребители да разбират напълно каква информация събираме, как я използваме тази информация, както и мерките, които предприемаме за защита на вашата лична информация.

Вие се съгласявате да не споделятe всяка информация, предоставена от или от името на Domeinite.com с която и да е трета страна, освен ако не е изрично разрешено тук. Ако продавате или по друг начин разпространявате стоки или услуги, които се конкурират или служат като заместител на продукти или услуги, продавани или разпределени от Domeinite.com чрез сайта или предлагани от сайта, не може: (1) да използват или да придобиват продуктите или услугите на сайта, за който ви предлагаме конкурентни или заместващи продукти или услуги, или (2) реклама, насърчаване на пазара или склоняването на оферти, за придобиване на конкурентни или заместител продукти във връзка с използването на услугите или на сайта.

Domeinite.com не е длъжен да следите генерираното от потребителите съдържание на сайта. Въпреки това, по отношение на използването на услугите или на сайта, Domeinite.com си запазва правото да разкриват каквато и да е информация, комуникация, или материали, като необходими за удовлетворяване на приложим закон, наредба, законов процес или искане на правителството, или да редактира, откаже да публикува или да премахне информация или материали, изцяло или частично, от сайта, по усмотрение на Domeinite.com, без предизвестие по всяко време.